Acollida Matinal, de 7:15 del matí fins a l’entrada a l’escola

3,00.- euros

Acollida Tarda de 16:15 a 18:00

5,50.- euros

Hores soltes

6,50.- euros

Hora de reforç escolar, mínim 4 infants

11,00.- euros